Skip to content

Risicovoet Behandeling

De pedicurebehandeling van een diabetische voet is in principe gelijk aan een normale pedicurebehandeling, maar wordt extra voorzichtig uitgevoerd om verwondingen te voorkomen.  Bovendien zal De Jubelteen bij elk bezoek een controle uitvoeren op de staat van de voeten. Als er belangrijke veranderingen zijn ten opzichte van de situatie tijdens de screening zal mogelijk een doorverwijzing naar de podotherapeut of huisarts plaatsvinden.

Het behandelplan geeft aan hoe vaak een behandeling plaats moet vinden; meestal is dit eens in de 6 weken. Een normale behandeling duurt 3 kwartier. Na de behandeling wordt direct een afspraak gemaakt voor de volgende behandeling.