Skip to content

Behandelplan

Het resultaat van de screening wordt door de podotherapeut vastgelegd en leidt tot een behandelplan. Hierin staat wat de medisch noodzakelijke behandeling inhoudt en hoe vaak deze herhaald moet worden. Het medisch noodzakelijke deel van de behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering en wordt door De Jubelteen rechtstreeks gedeclareerd via de podotherapeut.

De podotherapeut zal bij de screening ook het zorgprofiel vaststellen. Het zorgprofiel geeft aan hoeveel risico de patiënt heeft op het ontstaan van wondjes.

De volgende zorgprofielen zijn vastgesteld:.:

Zorgprofiel Indicaties Vergoeding uit basisverzekering
0 Geen indicaties Nee
1 Verlies van gevoel of verminderde doorbloeding Nee, maar mogelijk uit aanvullende verzekering, afhankelijk van de voorwaarden
2 Verlies van gevoel en verminderde doorbloeding Ja
3 Verlies van gevoel, verminderde doorbloeding en verhoogde druk op de voet Ja
4 Genezen wond of amputatie Ja
Let op! Dit schema is sterk vereenvoudigd om het begrijpelijker te maken. Daarom kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Uiteindelijk bepaalt de podotherapeut bij de screening volgens een vastgestelde procedure welk zorgprofiel men heeft.

Behandelingen die niet specifiek zijn opgenomen in het behandelplan worden door de verzekering gezien als cosmetische behandelingen die niet vanuit de basisverzekering worden vergoed. Dit kan het knippen van gezonde nagels zijn, het lakken van nagels, een voetmassage en dergelijke. Deze kosten moeten na de behandeling rechtstreeks aan de pedicure worden voldaan.
De Jubelteen maakt na de vaststelling van een nieuw behandelplan duidelijk welk deel van de behandeling door de basisverzekering vergoed wordt en wat direct na de behandeling afgerekend moet worden.